Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

ataliaboo
Reposted frombluuu bluuu viaurojenie urojenie
ataliaboo
1892 c0ea 500
Reposted frombackground background viaowieczkowa owieczkowa


bohemianswift
:

This is like my favorite gif to ever exist.

seriously just LOOK AT EVERY SINGLE ONE OF THEM

May 31 2015

ataliaboo
sówka :3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch
ataliaboo
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viamyteatime myteatime
ataliaboo
2668 b0d9
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viairmelin irmelin
ataliaboo
9553 10af

April 18 2015

ataliaboo
9061 1b9f
Reposted fromemsik emsik viarobxcoxchcesz robxcoxchcesz
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Witkacy (via nonszalancka-egzystencja)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakyte kyte
ataliaboo
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viakyte kyte
5321 f83c
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakyte kyte
ataliaboo
 „Niewiarygodne, jak nieczuli są ludzie na cierpienia niefizyczne. Gdy cię boli żołądek albo noga, wszyscy starają się być użyteczni i odnoszą się do ciebie z szacunkiem. Ale gdy cierpisz duchowo, nikt ci nie pomaga”.
— „Penelopa na wojnie” / Fallaci
Reposted fromkyte kyte
ataliaboo
8271 65cc
Reposted fromShini Shini viarobxcoxchcesz robxcoxchcesz
ataliaboo
Reposted frompanimruk panimruk viakyte kyte
ataliaboo
2829 7cf3
Reposted fromstylte stylte viarobxcoxchcesz robxcoxchcesz
ataliaboo
8930 b5ea
Reposted frommglakarbolowa mglakarbolowa viakyte kyte
ataliaboo
Jestem kimś,kto umiera w środku,ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
ataliaboo
8276 c3bd
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viakyte kyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl