Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

ataliaboo
3290 c8ee 500
J. Borszewicz

October 13 2017

ataliaboo
Samobójstwo było moją najsilniejszą bronią. Myśl o nim oznaczała przestrzeń; myśl, że klatka nie jest do końca zamknięta, dodawała mi siły, by w tej klatce wytrzymać.
— Charles Bukowski, Fragmenty winem poplamionego notatnika
ataliaboo
0533 7e5b 500
Reposted fromcharlesbukowski charlesbukowski
ataliaboo
ataliaboo
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
ataliaboo
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viadivi divi

October 12 2017

ataliaboo
ataliaboo
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
ataliaboo
2785 59e1 500
Reposted fromtfu tfu viamalinowowa malinowowa
ataliaboo
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viamalinowowa malinowowa
ataliaboo
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
ataliaboo
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viaczarnakawa czarnakawa

September 12 2017

ataliaboo
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaoutoflove outoflove
ataliaboo
3737 f228
Reposted fromodnowa odnowa viafutureiscoming futureiscoming
ataliaboo
5967 044b 500

September 11 2017

ataliaboo
Nie boję się obcych.
Bardziej od nieznajomych
przerażają mnie bliscy,
których oczu nie poznaję...."
ataliaboo
ataliaboo
2070 bdf0
ataliaboo
3102 5a70
Reposted fromtfu tfu viabarock barock
ataliaboo
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Reposted fromdreamadream dreamadream viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl