Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

ataliaboo
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaviajero viajero
ataliaboo
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viaHoHo HoHo
ataliaboo
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviajero viajero
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaHoHo HoHo
ataliaboo

Jej śmierć ma szesnaście lat

Konając we krwi na bruku
skąd ma wiedzieć, że kona.
Jest tak szczelnie wypełniona młodością,
że nawet jej konanie jest młode.

Nie umie umierać. Umiera przecież
pierwszy raz.

— Anna Świrszczyńska, "Budowałam barykadę"
Reposted from1923 1923 viaviajero viajero
ataliaboo
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viabrzoskvinia brzoskvinia
ataliaboo
3571 c770
Reposted frompimpus pimpus viaPaseroVirus PaseroVirus

January 17 2018

ataliaboo
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!
— Jarosław Borszewicz

January 09 2018

ataliaboo
4505 15ab
Reposted fromtvseries tvseries viatoniewszystko toniewszystko
ataliaboo
4244 690e 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia

December 26 2017

ataliaboo
2434 248a 500
Reposted fromtfu tfu viathisnonsense thisnonsense

December 22 2017

ataliaboo
3832 83e1 500
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
ataliaboo
7392 d394 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasucznik sucznik
ataliaboo
7497 2f56
Reposted fromGIFer GIFer vialte lte
4719 b3b1 500
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
ataliaboo
ataliaboo
7499 8e99
Reposted fromGIFer GIFer viaeyelyn eyelyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl