Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

ataliaboo

October 10 2018

ataliaboo
8138 301a 500
Reposted fromzbitek zbitek vianieobecnosc nieobecnosc
Sponsored post
feedback2020-admin
ataliaboo
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaSurvivedGirl SurvivedGirl
ataliaboo
8846 3883 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaparisienne laparisienne
ataliaboo
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
ataliaboo
6633 ebcd 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
ataliaboo
4160 7e2d 500
Reposted fromrichardth richardth vialaparisienne laparisienne
ataliaboo
ataliaboo
3145 36b0 500
Reposted fromhare hare vialaparisienne laparisienne
ataliaboo
3873 0537 500
ataliaboo
ataliaboo
7517 c47d 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
ataliaboo

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc vialaparisienne laparisienne
ataliaboo

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka vialaparisienne laparisienne
ataliaboo
1038 0047 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
ataliaboo
ataliaboo
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
ataliaboo
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...